LV EN RU
AAA

Studijas >> Valodu apmācība >> Latviešu valodas studija

Latviešu valodas studija

 

Audzēkņu vecums: 8-10 gadi.

 

Mērķis:

cittautu bērnu un mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas saziņas prasmju attīstība un pilnveide, sekmējot turpmāko integrāciju latviskā vidē un Latvijā.

 

Uzdevumi:

  • radīt iespēju apgūt latviešu valodu dažādiem saziņas mērķiem - ikdienas saziņas un mācību vajadzībām;

  • attīstīt un pilnveidot runātprasmi, gramatisko formu lietojumu, lasītprasmi;

  • attīstīt dažādus saskarsmes un sadarbības veidus;

  • veidot pozitīvu attieksmi pret valsts valodu;

  • sekmēt atbildīgu attieksmi pret sevi, sabiedrību un valsti, izzinot gan vēstures, gan dabas, gan daiļiiteratūras tēmas.

 

Nodarbību tematiskais saturs ir atbilstošs bērnu vecumposma zināšanām par sevi, vidui un sabiedrību, kā arī atkarībā no bērnu latviešu valodas zināšanu līmenim.

 

Svinam Lieldienas