LV EN RU
AAA

Studijas >> Tehniskā jaunrade >> Kuģu modeļu laboratorija

Kuģu modeļu laboratorija

Audzēkņu vecums: 9 - 19 gadi 

Mērķis:

Veicināt apzinīgas, darba spējīgas personības attīstību, ieinteresējot bērnus un pusaudžus par kuģu modelismu kā lietderīgu un interesantu brīvā laika pavadīšanas veidu, mācoties un  strādājot draudzīgā un izpalīdzīgā komandā.

Uzdevumi:

  • attīstīt tehnisko domāšanu, lai audzēkņi varētu patstāvīgi veikt tehniska rakstura risinājumus, izvēloties piemērotākos instrumentus un materiālus;
  • veidot cieņas pilnu attieksmi pret savu un citu cilvēku veikto darbu, audzināt tādas personības īpašības kā draudzīgums, izpalīdzīgums, komandas saliedētības prasmes;
  • sagatavot konkurētspējīgus sportistus valsts un starptautiska mēroga sacensībām.