LV EN RU
AAA

Studijas >> Tehniskā jaunrade >> Kuģu modeļu laboratorija

Kuģu modeļu laboratorija

 

Audzēkņu vecums: 9 - 19 gadi ( pēc NAVIGA noteikumiem jaunieši ir līdz 19 gadiem)

Mērķis:

veicināt apzinīgas, darba spējīgas personības attīstību par pilnvērtīgu sabiedrības locekli un valsts pilsoni, ieinteresējot bērnus un pusaudžus par kuģu modelismu kā lietderīgu un interesantu brīvā laika pavadīšanas veidu, mācoties un  strādājot draudzīgā un izpalīdzīgā komandā.

Uzdevumi:

  • attīstīt tehnisko domāšanu, lai audzēkņi varētu patstāvīgi veikt tehniska rakstura risinājumus, izvēloties piemērotākos instrumentus un materiālus;

  • veidot cieņas pilnu attieksmi pret savu un citu cilvēku veikto darbu, audzināt tādas personības īpašības kā draudzīgums, izpalīdzīgums, komandas saliedētības prasmes;

  • sagatavot konkurētspējīgus sportistus valsts un starptautiska mēroga sacensībām.

1. apmācību gadā tiek sniegts vispārējs priekšstats par kuģu modeļiem un to veidiem, kuģu modeļu būves pamatiem, vizbiežāk izmantojamajiem instrumentiem un darbarīkiem, sacensību norisi. Vienkāršu modeļu būve, piedalīšanās sacensībās baseinos un atklātās akvatorijās.

2. apmācību gadā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par dažādu materiālu īpašībām, elementārās elektrotehnikas pamatiem, elektrodinēju pielietošanu kuģu modeļos, jahtu darbības pamatprincipiem un navigācijas noteikumiem. Sarežģītāku kuģu modeļu būve, piedalīšanās sacensībās, drošības pasākumu apgūšana pie ūdens.

3. apmācības gadā - audzēkņu patstāvīgs darbs pie kuģu modeļu būves, darbs pie metālapstrādes darba galdiem, tiek apgūtas dažādas korpusu līmēšanas tehnoloģijas, kompozītmateriāli un to izmantošana. Radiovadāmo modeļu būve, piedalīšanās starptautiskās sacensībās.

Pulciņa audzēkņi katru gadu ar augstiem rezultātiem startē kuģu modeļu sacensību "Baltic Cup" posmos Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un citās ārvalstīs, kur tiek rīkotas kuģu modeļu sacensības, piedalās Latvijas "Baltic Cup" posma pasākumā Kliģos. 

Audzēkņiem ir iespēja pagatavotos kuģu modeļus izmēģināt praksē mini baseinā, kas atrodas kuģu modeļu labotratorijas telpā.