LV EN RU
AAA

Studijas >> Tehniskā jaunrade >> Datorzinību studija

Datorzinību studija

Audzēkņu vecums: 7 - 19 gadi

Mērķis:
apgūt praktīskā darba iemaņas ar datoru un datorprogrammām.

Uzdevumi:

  • sniegt zināšanas un izpratni;

  • par datora svarīgākajām sastāvdaļām un tā darbību;

  • par operacionālo sistēmu Windows7;

  • darbību ar failiem un katalogiem;

  • datortīkla izmantošanas iespējas.

Apgūstamās programmas:

Paint, MS Powerpoint, MS Word, MS Excel, Photoshop,  Flash MX, HTML, Apache + PHP + MySQL, Scratch