LV EN RU
AAA

Studijas >> Teātris >> Teātra studija

Teātra studija

Audzēkņu vecums 7 - 18 gadi.

 

Mērķis:

radīt interesi par teātra mākslas principiem un teātra attīstību Latvijā; 

attīstīt radošu personību;

palīdzēt izkopt runas un ķermeņa valodu.

 

Uzdevumi:

sniegt zināšanas aktiermeistarības pamatos; 

attīstīt neverbālās un verbālās audzēkņu spējas;

paplašināt audzēkņu redzesloku latviešu teātra telpā;

piedalīties skatuves runas konkursos, literārajos uzvedumos un pasākumos. 

 

Teātris palīdz attīstīt iekšējo emocionālo pasauli, fantāziju, spēju aizstāvēt savu viedokli. 

Izrāde tūliņ sāksies!