LV EN RU
AAA

Studijas >> Sports >> Galda teniss

Galda teniss

 

Audzēkņu vecums: 7 -  25 gadi

 

Mērķis:

radīt interesi un iespēju bērniem un jauniešiem apgūt galda tenisa spēles tehnikas elementus, sekmēt spēles tehnikas apguvi, attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību.

 

Uzdevumi:

  • radīt iespēju iemācīties galda tenisa spēli, spēles noteikumus un praktiski spēlēt,

  • mācīties plānot treniņu procesu;

  • sekmēt  pozitīvu emociju  gūšanu par sasniegumiem;

  • veicināt saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, apgūt spēles prasmes, sadarbojoties komandā,

  • piedalīties dažāda mēroga sacensībās, atbilstoši katra sagatavotības līmenim, 

Lai piedalītos galda tenisa nodarbībās ir nepieciešams sporta tērps un sporta apavi, un, galvenokrāt, vēlme spēlēt galda tenisu!