LV EN RU
AAA

Studijas >> Sports >> Austrumcīņu studija "Enšin karate"

Austrumcīņu studija "Enšin karate"

 

 

Audzēkņu vecums: 4 - 25 gadi

Mērķis:

bērnu un jauniešu  fizisko īpašību, prasmju, iemaņu vispusīga attīstība, garīgo un tikumisko īpašību pilnveide.

Uzdevumi:

 • sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienot otra personību;

 • iemācīt aizstāvēt sevi pret agresiju;

 • garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana, iesaistoties fiziskajās aktivitātēs;

 • veicināt bērnu un jauniešu cieņas un pašcieņas izaugsmi saskarsmē ar pedagogu un vienaudžiem;

 • audzināt morālo un tikumisko normu garā, aktīvi iesaistoties fiziskajā kultūrā;

 • veidot stabilus ieradumus attiecībā pret darbu, kā arī pašdisciplīnas audzināšanā;

 • iemācīt saprast savstarpējo attiecību jēgu cilvēku sabiedrībā.


Iespēja atrast jaunus draugus, sasniegt augstus rezultātus, piedaloties dažāda mēroga sacensībās, piedalīties vasaras sporta nometnēs katru vasaru.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

Studija pieņem bērnus arī bez priekšzināšanām, uz pirmo nodarbību nepieciešama sporta tērps  (ērtas bikses un T-krekls), nodarbības notiek ar basām kājām (izņēmuma gadījumā ar zeķēm – 1. grupā).

NODARBĪBU SATURS

 • vispārējā fiziskā sagataviotība;
 • karatē bāzes elementu apguve un pilnveide;
 • karatē kaujas tehnikas apguve un pilnveide;
 • koordinācijas spēju attīstība un pilnveide;
 • rotaļas, spēles, svētku pasākumi;
 • uzvedības normu un karatē etiķetes apguve;
 • psiholoģisko īpašību attīstība ( gribasspēks, mērķtiecība).