LV EN RU
AAA

Studijas >> Sports >> Austrumcīņu studija "Džosui karate"

Austrumcīņu studija "Džosui karate"

 

 

Audzēkņu vecums: 5  - 24 gadi

 

Mērķis:

bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās veselības saglabāšana, iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, garīgo un tikumisko īpasibu audzināšana, veicinot vispusīgu personības attīstību.

 

Uzdevumi:

  • sekmēt fizisko īpašību, prasmju, iemaņu vispusīga attīstību,

  • iemācīt aizstāvēt sevi pret agresiju;

  • veicināt pašdisciplīnu,  cieņas un pašcieņas izaugsmi, stabilus ieradumus attiecībā ptret fiziskajām aktivitātēm, darbu;

  • sekmēt savstarpējo attiecību kultūru, mācīt saprast savstarpējo attiecību jēgu cilvēku sabiedrībā;

  • sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūru tradicionālajām un nacionālajām vērtībām, cienot otra personību.

 

1. apmācību gadā tiek mācīts bāzes līmeņa vingrojumu komplekss KATA, aizsardzības bāzes tehnika, pareizas un precīzas kustības, pareizi sitieni pa boksa maisiem.

2. pamācību gadā - padziļināta līmeņa vingrojumu komplekss KATA pa pāriem un ar vairākiem dalībniekiem, pareizas kustības, palielinot spēku un ātrumu, darbs pie boksa maisiem ar boksa cimdiem, palielinot spēku.

3. apmācības gadā augstākā līmeņa vingrojumu komplekss KATA, KATA izmantošana cīņā, sacensības, pielietojot boksa cimdus, sagatavošanās sacensībām pēc "Džosui karate"noteikumiem.

Notiek eksāmeni jostu iegūšanai.

Vasaras skolēnu brīvlaikā tiek organizēta sporta nometne "Samurajs".

 

Austrumcīņu studijas audzēkņi regulāri piedalās dažāda mēroga karatē sacensībās, kā arī ir ieguvuši augstas godalgas.

http://www.youtube.com/watch?v=qrJw9KTiHdI