LV EN RU
AAA

Studijas >> Sports >> Austrumcīņu studija "Džosui karate"

Austrumcīņu studija "Džosui karate"

Audzēkņu vecums: 5  - 24 gadi

Mērķis:

Bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās veselības saglabāšana, iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, garīgo un tikumisko īpasibu audzināšana, veicinot vispusīgu personības attīstību.

Uzdevumi:

  • sekmēt fizisko īpašību, prasmju, iemaņu vispusīga attīstību;
  • veicināt pašdisciplīnu,  cieņas un pašcieņas izaugsmi, stabilus ieradumus attiecībā ptret fiziskajām aktivitātēm, darbu;
  • sekmēt savstarpējo attiecību kultūru, mācīt saprast savstarpējo attiecību jēgu cilvēku sabiedrībā;
  • sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūru tradicionālajām un nacionālajām vērtībām, cienot otra personību.