LV EN RU
AAA

Studijas >> Mūzikas studijas >> Vokālais ansamblis "Kurzemīte"

Vokālais ansamblis "Kurzemīte"

 

Audzēkņu vecums: 7 - 14 gadi

 

Mērķis:

  • popularizēt latviešu tautasdziesmu un komponistu orģināldziesmas,

  •  atrast un izcelt jaunos talantus.

Studijas nodarbībās ir iespēja apgūt klavierspēles pamatus.

Uzdevumi:

  • attīstīt ritmiskumu, muzikalitāti, muzikālo dzirdi;

  • veidot pozitīvu attieksmi pret vokālās mākslas kultūru;

  • radīt vēlmi izpaust sevi radošā darbībā,

  • apgūt skaņdarbus, emocionāli un tēlaini tos atskaņojot;

  • veicināt atraktivitāti, estētisko gaumi, individuālo izaugsmi;

  • praktiski un teorētiski apgūt nošu  materiālu, vokālās iemaņas, skatuviskās kustības, dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus.

 

 

 

 

Konkursā
 Ķīpsalas izstādē