LV EN RU
AAA

Studijas >> Mūzikas studijas >> Vokālais ansamblis "Kurzemīte"

Vokālā studija "Kurzemīte"

Audzēkņu vecums: 7 - 14 gadi

Mērķis:
Popularizēt latviešu tautasdziesmu un komponistu orģināldziesmas.

Uzdevumi:

  • attīstīt ritmiskumu, muzikalitāti, muzikālo dzirdi;

  • radīt vēlmi izpaust sevi radošā darbībā;

  • apgūt skaņdarbus, emocionāli un tēlaini tos atskaņojot;

  • veicināt atraktivitāti, estētisko gaumi, individuālo izaugsmi;

  • praktiski un teorētiski apgūt nošu  materiālu, vokālās iemaņas, skatuviskās kustības, dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus.