LV EN RU
AAA

Studijas >> Mūzikas studijas >> Kokles spēles studija

Kokles spēles studija

Audzēkņu vecums: 8 - 25 gadi
 

Apmācības mērķis: sekmēt skolēna veidošanos par radošu un muzikālu personību, kas pārzina kokles spēles tehnikas un spēj patstāvīgi vai grupā izpildīt dažāda stila un rakstura skaņdarbus.

Apmācības uzdevumi:

·         iepazīties ar mūzikas instrumentu;

·         apgūt dažādas kokles spēles tehnikas (šradika, arfas, plektra, lietuviešu, kombinētā);

·         apgūt mūzikas terminoloģiju un skaņdarba izpildi, balstoties uz to;

·         prast izpildīt dažāda stila un rakstura skaņdarbus dažādās tehnikās;

·         prast lasīt no lapas.