LV EN RU
AAA

Studijas >> Mūzikas studijas >> Ģitārspēles studija, ģitārspēles vokāli instrumentālais ansamblis "Vējš"

Ģitārspēles studija, ģitārspēles vokāli instrumentālais ansamblis "Vējš"

 


Audzēkņu vecums studijā: 10 - 25 gadi,  ansamblī: 10 - 25 gadi, ar un bez priekšzināšanām.

 

Mērķis:

  • veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, attīstot radošumu, atbildīgumu, humānismu, kultūrizglītību,

  • dodot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Uzdevumi:

  • apgūt ģitārspēles pamatus,

  • apgūt vokālās mākslas pamatus,

  • attīstīt radošās spējas - sacerot savas dziesmas, vai attīstot savu dziesmu izpildīšanas stilu,

  • sagatavoties uzstāties koncertos, piedaloties pasākumos, uzstājoties labdarības pasākumos pansionātos, bērnu namos, cietumā u.tml.,

  • attīstīt uzdrīkstēšanās spējas, piedaloties pasākumu organizēšanā,

  • apmeklēt koncertus, izstādes, teātra izrādes,

  • organizēt vasaras atpūtas nometnes.

 

Nepieciešamie materiāli: nošu burtnīca, ģitāra, ģitāras skaņotājs.

Ansambļa ''Vējš" nodarbību saturs:

sagatavošanās posms vokālajam darbam,

iedziedāšanās vingrinājumi,

mācāmās dziesmas izpildījums pedagoga izpildījumā vai CD,

dziesmas mācīšanās,

darbs ar dziesmas pavadījuma ģitārspēli, veidojot kopīgu ansambli,

darbs ar dziesmas pavadījumu un vokālo izpildījumu,

darbs ar skatuves mākslu: kustībām, vizuālo tēlu.

Ģitārspēles apguve audzēkņiem bez priekšzināšanām notiek individuāli. 

Pagājušajā gadā Latvijas ģitārspēles ansambļu festivālā "Es un mūzika" ansambļa "Vējš" jaunākā grupa ieguva 1. vietu, bet vecākā grupa 2. vietu.

 Solistu vidū ansambļa "Vējš" vecākā dalībniece Zinta Zīmele ieguva 1. vietu ar pašsacerētu dziesmu.
 
 Latvijas vokāli instrumentālo ansambļu skatē abas ansambļa "Vējš" grupas ieguva 2. pakāpes diplomus.