LV EN RU
AAA

Studijas >> Medicīna >> Veselības un medicīnas pulciņš

Medicīnas pulciņš

Audzēkņu vecums: 7 - 14 gadi.

Mērķis:

sniegt zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi dzīves kvalitātes uzturēšanā.

Uzdevumi

  • veicināt aktīvu interesi par veselības uzturēšanu un kaitīgo faktoru izskaušanu ikdienas dzīvē;
  • veicināt izpratni par veselības un medicīnas produktu raksturīgākajām iezīmēm;
  • attīstīt spēju ātri un pareizi rīkoties neatliekamās un veselībai bīstamās situācijās;
  • zināt un izprast praktiskajā darbā medicīnas materiālu specifiku, lietošanas paņēmienus un tehniskās iespējas.