LV EN RU
AAA

Studijas >> Medicīna >> Medicīnas pulciņš

Medicīnas pulciņš

Audzēkņu vecums 7 līdz 14 gadi.

 

Mērķis:

attīstīt nepieciešamās prasmes un sniegt  zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi dzīves kvalitātes uzturēšanā.

 

Uzdevumi

veicināt aktīvu interesi par veselības uzturēšanu un kaitīgo faktoru izskaušanu ikdienas dzīvē;

veicināt izpratni par veselības un medicīnas proguktu raksturīgākajām iezīmēm;

attīstīt spēju ātri un pareizi rīkoties neatliekamās un veselībai bīstamās situācijās;

zināt un izprast praktiskajā darbā medicīnas materiālu specifiku, lietošannas paņēmienus un tehniskās iespējas;

motivēt iemaņas, izpratni un zināšnas ieviest savā ikdienā.

 

Pulciņā apgūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas arī tad, ja turpmākā profesija netiks saistīta ar medicīnu.