LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Zīmēšanas un gleznošanas studija "Fantāzija"

Zīmēšanas un gleznošanas studija "Fantāzija"

Audzēkņu vecums: 5 - 25 gadi.

Mērķis:

Attīstīt vizuālās mākslas uztveri, krāsu attīecību izpratni un mākslas priekšmetu izmantošanas iespējas. 

Uzdevumi:

  • radīt interesi par mākslu kā radošu pašizpausmi, izzinot dabu, mākslas darbus un kultūrvidi, sniegt priekšstatu par mākslas žanriem, stiliem un mākslinieku daiļradi;

  • iepazītu mākslas valodas elementus – krāsu, formu, līniju, tekstūru, faktūru;

  • darba realizēšanā izmantot uzskates materiālus;

  • rosināt skolēnus izteikt savas domas un jūtas mākslas tēlos, apgūt daudzveidīgus tehniskos paņēmienus;

  • attīstīt audzēkņu spēju analizēt un pamatot savas idejas.

Poļinas Koļesņikovas darbs konkursam
Elīnas Krondorfas darbs konkursam
Aleksandras Šaronovas darbs konkursam
Konkursa noslēgums, saņemti 4 1. vietas diplomi