LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Zīmēšanas un gleznošanas studija "Fantāzija"

Zīmēšanas un gleznošanas studija "Fantāzija"

 

 

Audzēkņu vecums: 5 - 25 gadi.

 

Mērķis un uzdevumi:

  • radīt interesi par mākslu kā radošu pašizpausmi, izzinot dabu, mākslas darbus un kultūrvidi, sniegt priekšstatu par mākslas žanriem, stiliem un mākslinieku daiļradi;

  • apgūt prasmi saskatīt apkārtējā pasaulē skaisto, savdabīgo un interesanto;

  • attīstīt vizuālās mākslas uztveri, krāsu attiecību izpratni.Iepazītu mākslas valodas elementus – krāsu, formu, līniju, tekstūru, faktūru; darba realizēšanā izmantot uzskates materiālus;

  • rosināt skolēnus izteikt savas domas un jūtas mākslas tēlos, apgūt daudzveidīgus tehniskos paņēmienus;

  • attīstīt audzēkņu spēju analizēt un pamatot savas idejas.

 

Studijas pedagogs un audzēkne saņēmušas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības rakstus par sasniegumiem mākslā Starptautiskos konkursos.

Studijas audzēkņiem Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" galerijā tiek rīkotas personālizstādes.

Audzēkņu  un pedagoga Ināras Dumpenieces  darbi rotā Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" mācību telpas.

 

Poļinas Koļesņikovas darbs konkursam
Konkursa noslēgumā
Elīnas Krondorfas darbs konkursam
Aleksandras Šaronovas darbs konkursam
Līva Harkeviča, Amanda Apaļka un skolotāja Ināra Dumpeniece
Konkursa noslēgums, saņemti 4 1. vietas diplomi