LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Zīmēšanas un gleznošanas studija

Zīmēšanas un gleznošanas studija

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi
 

Apmācības mērķis: sekmēt skolēna veidošanos par radošu, ieinteresētu personību, kura apguvusi vizuālās mākslas pamatus un iegūtās zināšanas spēj pielietot savā radošajā darbībā.

Apmācības uzdevumi:

·         radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi;

·         apgūt vizuālās mākslas pamatus, dažādas tehnikas un stilus;

·         apgūt zināmu Latvijas un citu valstu mākslinieku darbus un to stilus;

·         prast attēlot tēlus un priekšmetus, izmantojot dažādus materiālus;

·         prast izvērtēt savus un citu radītos darbus.