LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Vizuālās mākslas studija

Vizuālās mākslas studija

 

Audzēkņu vecums: 5 - 25 gadi

 

Mērķis:

sekmēt radošas, brīvas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos

Uzdevumi: 

motivēt radošai pašizteiksmei;

radīt iespēju iepazīt daudzveidīgo māklsas pasauli;

mācīt dabas un kultūras procesos saskatīt vizuālās vērtības;

vaidot attieksmi pret mākslas pasaules daudzveidību, izpratni par līdzdalību kultūrvides saudzēšanā un veidošanaā;

izkopt attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniksās iemaņas;

attīstīt prasmi izteikties un pamatot sava radošā darba ideju, vērtēt savu un citu radošos darbus.