LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Vizuālās mākslas studija

Vizuālās mākslas studija

Audzēkņu vecums: 5 - 25 gadi

Mērķis:

sekmēt radošas, brīvas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos.

Uzdevumi:

  • radīt iespēju iepazīt daudzveidīgo māklsas pasauli;

  • mācīt dabas un kultūras procesos saskatīt vizuālās vērtības;

  • vaidot attieksmi pret mākslas pasaules daudzveidību, izpratni par līdzdalību kultūrvides saudzēšanā un veidošanaā;

  • izkopt attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniksās iemaņas;

  • attīstīt prasmi izteikties un pamatot sava radošā darba ideju, vērtēt savu un citu radošos darbus.