LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Šūšanas studija

Šūšanas studija

 

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi.

 

Mērķis:

veicināt estētiskās gaumes veidošanos, sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību, kļūstot par atbildīgu un radošu personību

 

Uzdevumi:

  • sniegt teorētiskas  zināšanas un praktiskas iemaņas dažādu šūšanas tehnoloģiju apguvē;

  • attīstīt mākslinieciskās intereses krāsu mācībā, kompozīcijā, darbā ar dažādiem materiāliem;

  • iemācīt uzšūt konkrētas, gaumīgas lietas - apģērbu, aksesuārus utt. 

  • izkopt sadarbības un saskarsmes prasmes, attīstot individuālās un kolektīvās radošās spējas.

 

Plānots, ka programmas dalībnieki, nobeidzot 1. mācību gadu, ir apguvuši šūšanas tehnoloģijas un tērpa rotāšanas darba iemaņu pamatus, mācību gada laikā studijas dalībnieki daudz strādā radoši un nobeigumā prot šūt ar šujmašīnu un un uzšūt dažādus tērpu aksesuārus.

2. mācību gadā, audzēkņi ir apguvuši gurnapģērba un plecapģērba šūšanas iemaņas,

3.mācību gadā prot šūt oderētus apģērbus un, pielietojot dažādus rotāšanas veidus, spēj uzšūt greznu vakarkleitu.


Programmas dalībnieki strādā ar mūsdienīgu šūšanas tehniku.

 

 

Modes skate