LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Papīra plastikas studija

Papīra plastikas studija

 

Audzēkņu vecums:  7 – 25 gadi
 

Mērķis:

attīstīt kritisko domāšanu un nepieciešamās amatnieciskās un mākslinieciskās prasmes

 

 

Uzdevumi:

  • veidot papīra ziedus, pīt ar papīra loksnītēm, "papjē mašē" tehniku, līmēt kolāžas un virtenes, locīt origami.

  • veicināt audfzēkņu izpratni par [papīra dizaina izstrādājumu raksturīgākajām iezīmēm;

  • attīstīt prasmi pamatot sava radošā darba ideju, vērtēt mākslas darbu pēc dažādiem kritērijiem;

  • izkopt prasmi realizēt savu radošo ieceri no skices līdz praktiskam darbam;

  • zināt un izprast praktiskajā darbībā lietojamo materiālu specifiku, lietošanas paņēmienus un tehniskās iespējas;

  • prasmi izvēlēties un pielietot iecerei atbilstošu materiālu

  • vaicināt aktīvu interesi par papīra dizainu mūžizglītības kontekstā.