LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Papīra plastikas studija

Papīra plastika

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi

Mērķis:
Viecināt audzēkņu radošumu, pašapziņu un idividuālās spējas, attīstot kritisko domāšanu un papīra dizaina studijām nepieciešamās un mākslinieciskās prasmes.

Uzdevumi:

  • nodrošināt emocionālās labvēlīgu vidi nodarbību laikā;
  • veicināt piedalīšanos izstādēs, konkursos, ļaujot izjust gandarījumu un prieku;
  • veicināt audzēkņu izpratni par papīra dizaina izstrādājumu iezīmēm;
  • attīstīt prasmi pamatot sava radošā darba ideju;
  • pilnveidot audzēkņu telpisko uztveri;
  • veidot audzēkņu prasmi izvēlēties un pielietot atbilstošus materiālus.