LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Leļļu darbnīca

Leļļu darbnīca

Audzēkņu vecums: 7 - 15 gadi

Mērķis:
attīstīt kritisko domāšanu un dažāda materiāla leļļu izgatavošanā nepieciešamās amatnieciskās un mākslinieciskās prasmes. 

Uzdevumi:

  • radīt izpratni un sniegt zināšanas par praktiskajā darbībā lietojamo materiālu specifiku, lietošanas paņēmieniem un tehniskajām iespējām;​
  • veicināt izpratni par leļļu izgatavošanu no dažādiem materiāliem;
  • izkopt prasmi realizēt savu radošo ieceri no skices līdz praktiskam darbam.