LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Leļļu darbnīca

Leļļu darbnīca

Audzēkņu vecums: 7 - 15 gadi

 

Programmas mērķi:

1.Veicināt radošumu, pašapziņas un individuālo spēju attīstību.

2. Attīstīt kritisko domāšanu.

3. Attīstīt dažāda materiāla leļļu izgatavošanā nepieciešamās amatnieciskās un mākslinieciskās prasmes. 

 

Uzdevumi:

  • radīt izpratni un sniegt zināšanas par praktiskajā darbībā lietojamo materiālu specifiku, lietošanas paņēmieniem un tehniskajām iespējām;

  • veicināt izpratni par leļļu izgatavošanu no dažādiem materiāliem;

  • izkopt prasmi realizēt savu radošo ieceri no skices līdz praktiskam darbam.

 

Leļļu izgatavošanā var izmantot visdažādākos materiālus, rokdarbu tehnikas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. Tiek likts uzsvars uz videi draudzīgu materiālu  un otrreizēju materiālu izmantošanu - papīru, audumu.