LV EN RU
AAA

Studijas >> Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas >> Krāšņo rotu un aksesuāru darbnīca

Krāšņo rotu un aksesuāru darbnīca

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi.

Mērķis:

sniegt iespēju orientēties latviešu un cittautu rokdarbu tehnoloģiju un tradīciju daudzveidībā, apzinot Latvijas kultūras mantojumu.

Uzdevumi:

  • sekmēt talantīgo bērnu izaugsmes iespējas, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas latviešu un cittautu dažādu rokdarbu tehnoloģijās;
  • izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes;
  • attīstīt mākslinieciskās intereses krāsu mācībā, kompozīcijā, darbā ar dažādiem rokdarbu mateiāliem; 
  • veicināt estētiskās gaumes veidošanos.