LV EN RU
AAA

Studijas >> Deju studijas >> Tautas deju studija "Kurzemīte"

Tautas deju studija "Kurzemīte"

Audzēkņu vecums: 4 - 17 gadi 

Mērķi:
apzināt un kopt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās un kultūras vērtības, stiprināt etnisko pašapziņu un cieņu pret citu tautu kultūru, 

apgūstot jaunas dejas.

Uzdevumi:

  • radīt iespēju radošai pašizpausmei un spēju izkopšanai kustību, deju un skatuves kultūras jomā;
  • veidot sociālās iemaņas saskarsmes jomā; 
  • veicināt sadarbību un un kultūras apmaiņu starp rajona, valsts un starptautiska mēroga deju kolektīviem;
  • veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglebāšanu, kopšanu un attīstību, nosargāt latviešu kultūras fenomenu - Latvijas Dziesmu un deju svētkus.

 

Saulgriežu svētkos BJC
Reklāmas akcijā