LV EN RU
AAA

Studijas >> Deju studijas >> Tautas deju studija "Kurzemīte"

Tautas deju studija "Kurzemīte"

 

Dalībnieku vecums   4 - 14 gadi

Mērķi:

apzināt un kopt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās un kultūras vērtības, stiprināt etnisko pašapziņu un cieņu pret citu tautu kultūru, 

apgūstot jaunas dejas, rast prieku savā darbībā un caur priekšnesumu dāvāt to citiem.

Uzdevumi:

  • radīt iespēju radošai pašizpausmei un spēju izkopšanai kustību, deju un skatuves kultūras jomā;

  • veidot sociālās iemaņas saskarsmes jomā, 

  • veicināt sadarbību un un kultūras apmaiņu starp rajona, valsts un starptautiska mēroga deju kolektīviem;

  • veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglebāšanu, kopšanu un attīstību, nosargāt latviešu kultūras fenomenu - Latvijas Dziesmu un deju svētkus.

2016./17. mācību gadā kolektīva visas 3 grupas Rīgas pilsētas skatē ieguva 1. pakāpes laureātus, kas deva iespēju piedalīties Rīgas pilsētas deju kolektīvu svētkos "Trejdeviņi gaismas tilti"!

 

 

 

 

Saulgriežu svētkos BJC
Reklāmas akcijā