LV EN RU
AAA

Studijas >> Deju studijas >> Mūsdienu deju studija "Mango"

"Mango"

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi.

Mērķis:
apgūt dažādus mūsdienu deju stilus  - džeza deju, show dance, modernā un klasiskā baleta pamatus, veicināt bērna un jaunieša peronības vispusīgu attīstību, popularizēt mūsdienu deju.

Uzdevumi:

  • apgūt praktiski un teorētiski mūsdienu skatuves dejas pamatus;

  • panākt ķermeņa stājas pilnvedi, lokanību;

  • attīstīt ritmiskumu, muzikalitāti,kustību koordināciju un telpas izjūtu, attīstīt horeogrāfisko atmiņu un gribasspēku;

  • attīstīt māksliniecikā tēla atklāsmes prasmes;

  • apgūt skatuvisko partnerattiecību veidošanas prasmes, aktiermeistarības pamatelementus un skatuves kultūru;

  • izpaust radošo darbību, piedalīties dažāda mēroga mūsdienu katuves deju konkursos un festivālos.