LV EN RU
AAA

Studijas >> Daba >> Vides un dabas izpētes pulciņš

Vides un dabas izpētes pulciņš

Audzēkņu vecums: 7 - 10 gadi

Mērķis:

veidot izpratni un  sniegt zināšanas par dabas un cilvēku darbības mijattiecībām, veidot atbildību un cieņu pret dabu.

Uzdevumi:

  • sekmēt likumsakarību izpratni dabā;
  • veicināt personības attīstību, rosinot atbildīgumu, emocionalitāti, rūpējoties par dzīvniekiem un augiem;
  • sekmēt kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju pilnveidi;
  • veicot dažādus eksperimentus un dodoties ekskursijās, apzināties cilvēka vietu vidē un piedalīties pašam problēmu risināšanā, ar savu darbību veicinot vides  un cilvēka saskaņu.