LV EN RU
AAA

Studijas >> Brīvais laiks >> Spēļu klubs "Brīvsolis"

Spēļu klubs "Brīvsolis"

Audzēkņu vecums: 7 - 18 gadi

Mērķis:
Interesanta un saturīga brīvā laika organizēšana bērniem un jauniešiem, kas nepiedalās kādā no interešu izglītības  programmām;

Uzdevumi:

  • veicināt  bērnu un jauniešu interešu izglītošanu, atbilstoši viņu interesēm un  spējām, organizējot radošās darbnīcas, temetiski izglītojošus pasākumus, ekskursijas, nometnes un projektus;
  • veicināt bērnu un jauniešu interesi par aktīvu, veselīgu   dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika izmantošanu, popularizējot sporta un tūrisma aktivitātes;
  • mazināt  riska grupu bērnu un jauniešu sociālo atstumtību, iesaistot  dažādās aktivitātēs un nodarbību veidos.