LV EN RU
AAA

NOTEIKUMI, INSTRUKCIJAS, NOLIKUMI, ATSKAITES

Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  2017.gadam izpildi: ATSKAITE_pretkorupcijas_pasakumu_plana_izpilde_2017_gadam_BJCKURZEME.doc

Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016. gadā: Pretkorupcijas_plana_izpilde_16.pdf

Noteikumi 12. 05. 2015. Nr. 2 – 3/ BJCK-15- 8 -nts "Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” personāla atlases kārtība": Noteikumi_par_personala_atlasi_BJCK.docx

Nolikums  08. 11. 2016.  Nr.BJCK-16-2-nos "Nolikums par slēgto un atklāto konkursu rīkošanu uz vakantajām amata vietām": Nolikums_konkurss_vakances.docx

Noteikumi 11. 11. 2014. Nr. BJCK-15-2-nts "Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" Iekšējās kārtības noteikumi": BJC_kartibas_noteikumi_16.doc

Nolikums par audzēkņu līdzfinansējuma maksājumu Bērnu un jauniešu centrā "Kurzeme" 26.09.2016. Nr. BJCK-16-1-nos nolikums_Lidzfinansejuma_maksajums_BJCKURZEME.doc

Noteikumi 1.09.2015. Nr. BJCK-15-6-nts "Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu studijās: Noteikumi_audzeknu_uznemsanai